Idea serwisu

 
Twórcy witryny, osobnicy o bardzo zróżnicowanych kwalifikacjach, od lat obracają się wśród entuzjastów zwierząt domowych. Wiążę się to z uczestnictwem w wymianie poglądów, co do etapów życia, na których znajdują się ich psy i koty. W takim towarzystwie łatwo było zauważyć, że niektórzy bardziej doświadczeni spośród nas hodowcy, potrafili przewidzieć doświadczenia hodowców o mniejszym doświadczeniu. Zdziwienie też wywoływało, że wymieniający się doświadczeniami, spotykający się po czasie, dochodzili do przekonania, że udzielono im stosownych i użytecznych rad.
 
Ta z pozoru błaha obserwacja przyczyniła się w końcu do oczywistej konkluzji, że zwierzęta żyją bardzo podobnymi do siebie na wzajem żywotami.
 
Ich organizmy są bardziej prymitywnie niż ludzkie, ale bardziej wyrafinowane niż roślinne. Skoro przyrodoznawcy właściwie ze stuprocentową pewnością potrafią przewidzieć koleje życia jednorocznej byliny lub nawet 40-letniej sosny – to czy nie można byłoby posunąć się dalej? Stworzyć modele opisujące przebieg życia zwierząt domowych - psów i kotów - i indywidualizować owe modele w stosunku do konkretnego osobnika? W drodze licznych konsultacji dochodziliśmy do wniosku, że podobne zadanie jest wykonalne.
 
W rezultacie studiów źródeł bazowych, dotyczących psów i kotów, powstały dwie zaawansowane bazy wiedzy – które, jak nam się zdaje, zawierają wszystkie dostępne współcześnie, a przydatne przeciętnemu posiadaczowi domowego czworonoga informacje.
 
Nasze bazy wiedzy - wzorce życia zwierząt domowych, uwzględniają kilkanaście „typów psów i kotów”. Przez sformułowanie „zwierzę w typie” rozumiemy zwierzę rasowe i zbliżone cechami, głównie budowy fizycznej, do uznanego wzorca rasy.
 
Zbudowane w oparciu o statystykę kynologiczną i felionlogiczną algorytmy, pozwalają modelować ową uniwersalną i szeroką bazę wiedzy tak, aby powstała przy ich działaniu prognoza jak najwierniej oddawała najbliższe koleje losów Twojego zwierzęcia.
 
Dzięki pomysłowi, który sfinalizował się w niniejszej witrynie, uprzytamniamy właścicielom i hodowcom problemy kluczowe. Użytkownicy otrzymają też informacje pomagające zmagać się z codziennymi zawiłościami zwierzęcego żywota. Korzystając z nich, uczynicie życie swoje i swojego przyjaciela bardziej harmonijnym. Jak nam się też zdaje, tą witryną zapoczątkowaliśmy nowy etap współistnienia statystyki i nauk biologicznych – nakierowany na wysoce praktyczne i utylitarne cele.
 
Z niecierpliwością oczekujemy na wszelką krytykę - ociekające sarkazmem połajanki i wprawiające nas w zakłopotanie pytania – z których wnioski posłużą nam do rozbudowywania naszego serwisu i doskonalenia jego teoretycznych podstaw.

Panel użytkownika

Horoskopy dla zwierząt. O co chodzi?

KOTDOG - to unikalny algorytm, który w oparciu o kompletną i komplementarną bazę wiedzy.