Projekt ten (kotdog.eu) miał już tyle złych recenzji, że  nie  da się tego ukryć. Poniżej linki do artykułów, jakie swojego czasu opublikowano w sieci.

Dla ułatwienia waszej dziennikarskiej pracy i z troski o czas zamieszczamy wszystkie.

Trudno wytknąć wszystkie nieścisłości w tych tekstach, pisanych pod założoną tezę i z określoną intencją  a w warunkach nierozumienia zasad udzielania dotacji unijnych.

W istocie projekt „Matematycznych horoskopów dla zwierząt domowych” był ryzykowny, jak każde nowe przedsięwzięcie.

Prawdą też jest, że w okolicznościach nie do końca zawinionych przez pomysłodawców, swego czasu, nie osiągnął wszystkich zamierzeń. To jednak nie znaczy, że środki na niego pozyskane zostały wydane niezgodnie z umową, zmarnowane a cele ekonomiczne nie osiągnięte.

Zasadniczym przedmiotem umowy z PARP-em (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości )  – było stworzenie trzech miejsc pracy w branży IT i utrzymanie ich w okresie trwałości projektu określonego na 3 lata. Ten postulat został spełniony.

Niniejsza wersja witryny kotdog.eu jest logiczną i konsekwentną kontynuacją prac sprzed  8 lat. W pewnym stopniu korzysta z doświadczeń wówczas zdobytych.

Tym razem witryna stworzona została za prywatne środki, w oparciu o prywatne ryzyko w przekonaniu, że ongisiejsze założenia, przypuszczenia i kalkulacje były słuszne. Z wiarą w to, że  usługa polegająca na przewidywaniu życia żywego organizmu jest potrzebna. Przyczyni się do rozszerzenia wiedzy zoologicznej. 

Wynikłe z stąd doświadczenia otworzą i wskażą nowe możliwości użycia systemów opartych o Sztuczną Inteligencję.

SPIS PUBLIKACJI:

  1. „Wydatki za rządów PO? 467,5 tys. zł na portal z horoskopami dla zwierząt”

Portal: „wgospodarce.pl”

  1. „Za rządów PO na horoskopy dla psów przeznaczono 467,5 tys. zł! Na podwyżki w UKS Kielce w tym roku jest 498 tys. zł.”

Portal: „skarbowcy.pl”

  1. „Morawiecki: Kopacz wydała na horoskopy dla psów 460 tys.”

Portal: „fronda.pl”

  1. „UJAWNIAMY: za rządów PO na horoskopy dla psów przeznaczono 460 tys. zł !!!”

Portal: „niezależna.pl” ;  autorstwo: Michał Gradus, Grzegorz Wierzchołowski

  1. „Horoskopy dla psów – kuriozalne wydatki rządu PO”

Portal: „kontrrewolucja.net”

Wystąpienie Mateusz Morawieckiego przed Sejmem RP z 11 maja 2016 r.
( od 9 minuty )

Na wszystkie pytani wysłane pocztą elektroniczną, odpowiadamy w ustawowym terminie 14 dniJeżeli wam się śpieszy użyjcie telefonuNumer poniżej