Prognozy pogody, analityka ekonomiczna, modelowanie statystyczne, rachunek prawdopodobieństwa pochłaniają czas i energię wielu z nas, chcących pokonać system niepewności pochodzącej z przyszłości. Są jeszcze inni, którzy w tym celu wykorzystują intuicję, starają się dobrze zgadywać, sięgają po  instrumenty magiczne np. karty tarota lub korzystają z usług różnego rodzaju jasnowidzów.

Nie odmawiamy sensu ani logiki, tak tym rozumnym metodom opartym  na nauce,  jak i tym, z którymi nauka i racjonalizm nie mają wiele wspólnego.  Są one wszystkie, choć oparte o przeciwne światopoglądy, intelektualnym osiągnięciem ludzkości. Traktować je należy z tożsamą powagą lub brakiem owej powagi – chcąc być sprawiedliwym.

NIKT NIE JEST IDEALNY

Wszystkie one metody bowiem, obarczane są błędami. Dają rozmyte i nieścisłe wyniki. Opieranie się na nich wiąże się z niejakim ryzykiem, które miało być przecież przez prognozowanie zniweczone.

Pewnym natomiast jest, że tym co daje nam lepszą orientacje w otaczającym świecie, większą pewność siebie  oraz ogólne rozumienie, jak to wszystko działa – jest wiedza. Mądrzejsi i lepiej poinformowani częściej wygrywają. Unikają nieszczęść, jakie przytrafiają się głupcom. Są bardziej pomysłowi. Posuwają świat do przodu.

Niniejszy portal dostarczać ma właśnie wiedzy w zakresie życia naszych najbliższych przyjaciół. Zwierząt, które dzięki udomowieniu kilkadziesiąt tysięcy lat temu, zyskały bezpieczeństwo, jakiego natura im nie dawała. Jednocześnie odwzajemniają nam opiekunom swój praktyczny pożytek, bezwarunkową miłością, przywiązaniem, towarzystwem i radością. Zapewniają niekiedy poczucie bezpieczeństwa. Czasami ratują życie. Wspomagają nas w czynnościach, których bez ich pomocy nie bylibyśmy w stanie wykonać. Są niekiedy użytecznymi pośrednikami między  ludźmi a sygnałami pochodzącymi z natury, których ludzkimi zmysłami odczytać nie potrafimy.

NIE WSZYSTKIE ZWIERZĘTA SĄ RÓWNE

Niniejszy portal jest dla tych, którzy chcą ową przyjaźń międzygatunkową uczynić pełniejszą. Od setek lat rozwijamy specyficzne dziedziny weterynarii, kynologię i fenologię aby pomagać naszym kotom i psom. Żadnym innym zwierzętom ludzka uwaga nie jest aż tak bardzo poświęcona. Wszak nie ma nauki dedykowanej specjalnie słoniom (słoniologia),  ślimakom (mięczakologia) lub fokom (fokologia). Istnieją podobno jacyś mucholodzy vide prof. Stefan Niesiołowski – ale bądźmy poważni.

Portal jest tak naprawdę ogromnym rezerwuarem wiedzy weterynaryjnej dotyczącej domowych psów i kotów, którą w łatwy i szybki sposób możesz otrzymać zadając pytania intencjonalnie wyskalowanej Sztucznej Inteligencji [SI].

Jest to baza ograniczona ale nie zamknięta. Jej zakres jest ustawicznie rozszerzany  równolegle z postępem wiedzy weterynaryjnej.

Organizm domowego zwierzęcia składa się z 3,5 biliona żywych komórek. Każda o nieco innej funkcji a niekiedy o funkcjach tak dalece od siebie oddalonych, że nieporównywalnych. Nauka nie zna wszystkich funkcjonalności, zależności przyczyn i skutków, jakie nieustannie przebiegają w żyjącym organizmie małego ssaka. Najprostszy dowód: Czy ktoś wie, jak to jest być kotem ?  Możemy sobie to tylko bardzo ułomnie wyobrażać.

KOLEJNY PRZEŁOM

Sztuczna Inteligencja [SI], której eksplozja właśnie nastąpiła, jest milowym kamieniem w ewolucji życia. Takich wybuchów już było kilka.

Zaczęło się od Wielkiego Wybuchu. Następnie ewolucji chemicznej. Ta doprowadziła do wybuchu, jakim było powstanie pierwszej komórki ( wcześniej zapewne wirusa). Wybuchło życie. Powstała rzeczywistość  chemii organicznej. Wraz z nią rozwinęły się specjalistyczne komórki, jakimi są te fragmenty białka, stanowiące o mózgach i umysłach wszelakich żywych stworzeń (no z pominięciem roślin). Kolejno nastąpiła eksplozja świadomości lub  samoświadomości. Żywe istoty uzyskały poczucie własnego „ja”. Teraz nadszedł czas na myślące maszyny. Wyposażone w mózgi wykonane z krzemu, czyli z tego samego, co piasek na morskich plażach. Dzięki pomysłowości człowieka kamienie zaczęły myśleć.

Wybuch sztucznego myślenia nie jest zły ani dobry. Wszystko zależy od nas. Obecnie jesteśmy na „dzikim zachodzie”. Nie ma prawa, nie ma zasad. Bak jest też niejakiej intuicji. Już niestety widać, że niektóre kierunki i obszary, w których zastosowano Sztuczną Inteligencję [SI] były błędne. Arogancja twórców doprowadziła do implementacji sztucznych sieci neuronowych na obszarach, gdzie ich zastosowanie jest obecnie jeszcze zbyt niebezpieczne. Na przykład medycyna.

Intencją twórców tego serwisu jest bezpieczne wykorzystanie Sztucznej Inteligencji [SI]. W sposób przynoszący najmniejsze możliwe straty, z którymi każdy postęp musi się wiązać.  Zacznijmy od spraw zwierząt. Jeżeli w nich sztuczna inteligencja się wykaże, doświadczeni i pomni niepowodzeń skierujemy się w obszary bardziej doniosłe.

NIE DAJCIE SIĘ ZWARIOWAĆ

W sposób oczywisty nasze „horoskopy dla psów i kotów” nie są faktycznie związane z metodami astrologii, która polega na czym innym i czym innym się kieruje.

Tak naprawdę słowo „horoskop” użyte w nazwie oferowanej usługi, oznacza prognozę opartą o wiedzę naukową i wynikłe z niej znane ciągi przyczynowo-skutkowe.  Jest ono mylące ale marketingowo atrakcyjne – przyznacie sami. Zatem po prawdziwy horoskop dla swojego pupila musicie się udać do kogoś innego. Być może efekt będzie ten sam, kto to wie !?

Portal ma edukować i bawić. Ma w sposób uproszczony rozwijać waszą wiedzę o kotach, kocicach, psach i sukach, którą niewątpliwie znaleźć można w inny bardziej konwencjonalny sposób. Ma być również platformą wymiany opinii, informacji i wiadomości między posiadaczami zwierząt domowych, które przecież są nam tak drogie.

No i w końcu a może na początku, jest polem doświadczeń naukowych nad rozwojem Sztucznej Inteligencji [SI] i zoologii. Obydwie są funkcjami człowieczeństwa. Ta druga ważniejszą.

Nasz coraz bardziej świadomy stosunek do innych żyjących i czujących organizmów to ważny krok w uszlachetnianiu,  tak pompatycznie zwanego, ducha ludzkiego.

Zwierzęta nie są bezduszne, jak to jeszcze kilkadziesiąt lat temu pospolicie się sądziło. Kochajcie  je, bo one kochają was.

Zapraszamy do zabawy i proponujemy współpracę. Możesz zostać jednym z nas.


 

POZNAJ PRZYSZŁOŚĆ TWOJEGO :